Als u interesse heeft in het bouwen van een woning op een vrije kavel, wilt u uiteraard eerst weten welke bouwmogelijkheden u heeft op de kavel van uw keuze. Ontdek de mogelijkheden en voorwaarden.

Kavel 42

Oppervlakte: 1138 m2

Vraagprijs: € 315.724,-

Adres: Bijloort

Bebouwingsrandvoorwaarden

Toelichting kavelpaspoort

Bent u op zoek naar een ruime woon-werkkavel, dan is deze kavel misschien iets voor u. Kavel 42 is zowel qua ligging als bebouwingsmogelijkheden een heel bijzondere kavel. De kavel ligt op een zichtlocatie, een voormalige agrarische kavel aan de Nauertogt. Hier kan een woon-werkpand worden gebouwd met vrij uitzicht aan drie zijden. De kavel heeft een extra groot bouwvlak. Voor kavel 42 moet de planologische procedure nog worden doorlopen. Dat betekent dat naast de in het kavelpaspoort opgenomen bebouwingsmogelijkheden de m² met bestemming ‘werken’ nog niet vastliggen. In deze procedure, die enkele maanden doorlooptijd kent, wordt ook een geluidsonderzoek meegenomen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Het projectteam Westerdel begeleidt u graag bij het doorlopen van de procedure.

Toelichting tekening

 • Oppervlakte van de kavel d.m.v. tekening met maten
 • Oppervlakte woning d.m.v. een tekening met lengte en breedtemaat
 • Maximale goothoogte en maximale nokhoogte
 • Voorgestelde kaprichting
 • De locatie voor een opstelplaats van een auto
 • Eventueel mee te ontwerpen tuinmuren, hekken en hagen.

Algemene randvoorwaarden

 • In het kavelpaspoort staat aangegeven op welke plek van de kavel u kunt bouwen.
 • De oppervlakte (lengte x breedte) van de woning is aangegeven op de kavelpaspoorten. Een kleinere afmeting is toegestaan als de stedenbouwkundige opzet van de woning niet wordt aangetast.
 • In het kavelpaspoort vindt u de maximale goot- en nokhoogte van de woning in de cirkel.
 • De maximale goot- en nokhoogte van de garage/berging bedragen respectievelijk 3,5 en 5 meter.
 • De hoogtematen worden berekend ten opzichte van het vloerpeil. Het vloerpeil van deze woning wordt nog bepaald.
 • De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken die geen gebouw zijn (zoals een schutting), mag niet meer dan 50% van het bouwperceel bedragen. Als uw plan hiervan te veel afwijkt, moet ook in deze situatie de vrijstellingsprocedure worden doorlopen.
 • Een garage en/of de studio kan niet worden gebruikt voor woondoeleinden.
 • Het aantal m² voor bedrijfsdoeleinden wordt in het nog te maken uitwerkingsplan voor deze kavel vastgesteld.
 • Steigers en erfafscheidingen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning en daarmee van de ontwerpopgave.

Interesse? Neem contact op voor meer informatie.

Beschikbare kavels

Beweeg met de muis over de kaart voor informatie per kavel en klik voor het kavelpaspoort.

Ondersteuning
vanuit de gemeente

Een kavel kopen en in eigen beheer een woning laten bouwen is een bijzondere onderneming, die je wellicht maar één keer in je leven doet. Je komt daarbij voor allerlei keuzes en regels te staan. De gemeente Langedijk ondersteunt je daar graag bij. Als je een kavel wilt kopen, vindt je in de procesbeschrijving hoe het selectie- en koopproces en de vergunningsprocedure verlopen.

Bekijk de Procesbeschrijving →