Als u interesse heeft in het bouwen van een woning op een vrije kavel, wilt u uiteraard eerst weten welke bouwmogelijkheden u heeft op de kavel van uw keuze. Ontdek de mogelijkheden en voorwaarden.

Kavel 44

Oppervlakte: 437 m2

Status: Verkocht

Adres: Boogoort 3

Bebouwingsrandvoorwaarden

Toelichting kavelpaspoort

Als u interesse heeft in het bouwen van een woning op een vrije kavel, wilt u uiteraard eerst weten welke bouwmogelijkheden u heeft op de kavel van uw keuze. In dit kavelpaspoort vindt u een tekening met de bebouwingsrandvoorwaarden. Elke kavel is uniek en daarom worden deze voorwaarden per kavel toegelicht.

Bent u op zoek naar een woon-werkkavel aan het water, dan zijn deze kavels misschien iets voor u. Het water is verbonden met het prachtige Oosterdelgebied. De woningen kijken uit over het landelijke gebied en hebben een uitstekende zonligging. De kavels 43, 44 en 45 zijn later toegevoegd, daarom moet de planologische procedure nog worden doorlopen. Deze procedure, wordt naar verwachting voorjaar 2016 door de gemeente afgerond.

Toelichting tekening

 • Oppervlakte van de kavel d.m.v. tekening met maten
 • Oppervlakte woning d.m.v. een tekening met lengte en breedtemaat
 • Maximale goothoogte en maximale nokhoogte
 • Voorgestelde kaprichting
 • De locatie voor een opstelplaats van twee auto’s
 • Eventueel mee te ontwerpen tuinmuren, hekken en hagen.
 • Oriëntatie van de woning

Algemene randvoorwaarden

 • De maximale oppervlakte (lengte x breedte) van de woning is aangegeven op de kavelpaspoorten.
 • In het kavelpaspoort vindt u de maximale goot- en nokhoogte van de woning in de cirkel.
 • De maximale goot- en nokhoogte van de garage/berging/studio bedragen respectievelijk 3,5 en 5 meter.
 • De hoogtematen worden berekend ten opzichte van het vloerpeil.
 • De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken die geen gebouw zijn (zoals een schutting), mag niet meer dan 50% van het bouwperceel bedragen. Als uw plan hiervan te veel afwijkt, moet ook in deze situatie de vrijstellingsprocedure worden doorlopen.
 • Een garage en/of de studio kan niet worden gebruikt voor woondoeleinden.
 • Een vrijstaande woning heeft twee opstelplaatsen voor auto’s, buiten een eventuele garage.
 • Maximaal 50 m² mag in gebruik zijn voor bedrijfsdoeleinden.
 • Steigers en erfafscheidingen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning en daarmee van de ontwerpopgave.
 • Steigers mogen 1 meter boven het water uitsteken.
 • Maximale lengte van steiger is:3 meter bij kavelbreedte <15 meter, 4 meter bij kavelbreedte tussen 15 en 20 meter en 5 meter bij kavelbreedte > 20 meter

Interesse? Neem contact op voor meer informatie.

Beschikbare kavels

Beweeg met de muis over de kaart voor informatie per kavel en klik voor het kavelpaspoort.

Ondersteuning
vanuit de gemeente

Een kavel kopen en in eigen beheer een woning laten bouwen is een bijzondere onderneming, die je wellicht maar één keer in je leven doet. Je komt daarbij voor allerlei keuzes en regels te staan. De gemeente Langedijk ondersteunt je daar graag bij. Als je een kavel wilt kopen, vindt je in de procesbeschrijving hoe het selectie- en koopproces en de vergunningsprocedure verlopen.

Bekijk de Procesbeschrijving →