Skip to main content

Als u interesse heeft in het bouwen van een woning op een vrije kavel, wilt u uiteraard eerst weten welke bouwmogelijkheden u heeft op de kavel van uw keuze. Ontdek de mogelijkheden en voorwaarden.

Kavel 1

Oppervlakte: ca. 561m2

Vraagprijs: € 180.000,-

Adres: Grootoort 2

Bebouwingsrandvoorwaarden

Toelichting tekening

 • Oppervlakte van de kavel d.m.v. tekening met maten.
 • Oppervlakte woning d.m.v. een tekening met lengte en breedtemaat.
 • Maximale goothoogte en maximale nokhoogte.
 • Voorgestelde kaprichting.
 • De locatie voor een opstelplaats van een auto.
 • Eventueel mee te ontwerpen tuinmuren, hekken en hagen.

Algemene randvoorwaarden

 • De oppervlakte (lengte x breedte) van de woning is aangegeven op de kavelpaspoorten. Een kleinere afmeting is toegestaan als de stedenbouwkundige opzet van de woning niet wordt aangetast.
 • De hoogtematen worden berekend ten opzichte van het vloerpeil.
 • In het kavelpaspoort vindt u de maximale goot- en nokhoogte van de woning in de cirkel.
 • Op basis van het bestemmingsplan staat in het kavelpaspoort aangegeven op welke plek van de kavel u kunt bouwen. Houdt u er rekening mee, dat als de woning te veel afwijkt van het kavelpaspoort, de vrijstellingsprocedure moet worden doorlopen. Dit kan enkele maanden tot een halfjaar duren.
 • De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken die geen gebouw zijn (zoals een schutting), mag niet meer dan 50% van het bouwperceel bedragen. Als uw plan hiervan te veel afwijkt, moet ook in deze situatie de vrijstellingsprocedure worden doorlopen.
 • Een garage en/of de studio kan niet worden gebruikt voor woondoeleinden.
 • Maximaal 50 m² mag in gebruik zijn voor bedrijfsdoeleinden. Met uitzondering van kavel 7 en 42. Kavel 7 heeft de mogelijkheid een extra gebouw te plaatsen voor bedrijfsdoeleinden van 80 m2. Voor kavel 42 moet de planologische procedure nog worden gevolgd. Het aantal m2 voor bedrijfsdoeleinden, wordt vastgesteld in het nog te maken uitwerkingsplan voor deze kavel.
 • De maximale goot- en nokhoogte van de garage/berging/bedrijfsgebouw bedragen in het bestemmingsplan respectievelijk 3,5 en 5 meter.
 • Steigers en erfafscheidingen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning en daarmee van de ontwerpopgave.

Interesse? Neem contact op voor meer informatie.

Beschikbare kavels

[kavelselector]

Ondersteuning
vanuit de gemeente

Een kavel kopen en in eigen beheer een woning laten bouwen is een bijzondere onderneming, die je wellicht maar één keer in je leven doet. Je komt daarbij voor allerlei keuzes en regels te staan. De gemeente Langedijk ondersteunt je daar graag bij. Als je een kavel wilt kopen, vindt je in de procesbeschrijving hoe het selectie- en koopproces en de vergunningsprocedure verlopen.

Bekijk de Procesbeschrijving →