Skip to main content

Sinds donderdag 2 april is Westerdel per boot bereikbaar. De afgelopen weken is het waterpeil van het eerste deel van Westerdel verhoogd van agrarisch peil naar stedelijk peil. Dit was een geleidelijk proces, dat enkele dagen in beslag nam. Ook de duiker onder de Westelijke Randweg is gereed en kan in gebruik worden genomen. Vanaf nu beschikt Westerdel over ‘doorvaarbaar’ water en kunnen bewoners van Westerdel naar alle andere delen van Langedijk varen.

 

 

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen