Skip to main content

Afvalverwerker HVC is op 8 februari 2017 begonnen met het aanleggen van een fietspad (Bijloortpad) in de nieuwe woonwijk Westerdel over het “dijkje”, gelegen tegenover de Nauertogt. Als dit tijdelijke fietspad gereed is, noodverlichting is aangebracht en het fietsgedeelte op de rotonde in de Nauertogt is hersteld, wordt het fietspad langs de Nauertogt tijdelijk afgesloten. Onder dit fietspad worden de warmteleidingen van HVC aangelegd. Fietsers van en naar Alkmaar moeten dan omrijden via het Bijloortpad en de bouwweg langs Bijloort in Westerdel. Ook wordt vanwege deze werkzaamheden de fietsbrug waarmee verbinding wordt gemaakt tussen Westerdel en Alkmaar (aan het einde van Boogoort) op een later moment aangelegd dan eerder aangekondigd. Deze brug is naar verwachting pas voor de zomervakantie gereed. De omleiding voor de fietsers wordt vooraf aangekondigd en met borden aangegeven, zie ook: www.warmtenetalkmaar.nl.

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen