Skip to main content

Inspirerende meedenkavond Westerdel

By 12 juli 2012december 9th, 2015Nieuws

Woensdag 11 juli organiseerde de gemeente Langedijk een meedenkavond over het inrichtingsplan voor Westerdel. Tijdens deze avond konden bewoners van Langedijk reageren op de plannen voor de openbare ruimte van de nieuwe woonwijk. De bijeenkomst leverde tal van suggesties en ideeën op.

In 2012 is het gedetailleerd Beeldkwaliteitsplan en het Handboek Openbare Ruimte voor Westerdel opgesteld en vastgesteld door de raad. Het inrichtingsplan is een nadere uitwerking van deze plannen. Martin van Engelen, landschapsarchitect van BGSV, Bureau voor Stedebouw, gaf tijdens deze avond een presentatie over  het concept-inrichtingsplan voor de openbare ruimte en nodigde de aanwezigen uit hun mening te geven over onder andere de inrichting van de groengebieden, de speelplaatsjes en de materialen voor de bestrating van stoepen en wegen.

De aanwezigen kwamen met goede ideeën rondom het planten van geschikte bomen en heesters in de plantsoenen en op de eilanden, dachten mee over een geschikte locatie voor een “Wereldboom”, en wezen de gemeente erop dat de bruggen wellicht minder goed toegankelijk zijn voor mensen met een rollator. Verder werd gesproken over het belang van veilige oversteekplaatsen voor fietsers op de Westelijke Randweg, werd nagedacht over een nieuwe kleur voor de warmtekrachtcentrale en gediscussieerd over geschikte locaties voor jongeren om te ‘chillen’. De op- en aanmerkingen van de belangstellenden zullen – als dat mogelijk is – worden opgenomen in het definitief inrichtingsplan. Over het definitieve inrichtingsplan zal later dit jaar besluitvorming plaatsvinden. Daarbij vormt de financiële toets een belangrijk element.

 

 

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen