Skip to main content

In de nieuwe woonwijk Westerdel kunt u nu ook bouwkavels in erfpacht afnemen. Dit maakt het financieel aantrekkelijker om een eigen woning te realiseren op een vrije kavel. Door de economische ontwikkelingen zijn banken strikter geworden in het verstrekken van hypotheken. Maar als u een vrije kavel afneemt in erfpacht, hoeft u minder te lenen en af te lossen. Bij erfpacht bouwt u uw woning op een vrije kavel, maar blijft de grond in eigendom van de gemeente. De kavel wordt in erfpacht uitgegeven tegen een vooraf vastgesteld rentepercentage over de verkoopprijs van de kavel (canon). Op dit moment bedraagt de canon bij 15 jaar 3,5% en bij 30 jaar 4,25%. De canon staat gedurende deze periode vast, wat zekerheid geeft voor de afnemer. Het bedrag dat u aan canon betaalt is gewoon aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, net als de hypotheekrente. Maar u heeft ook de mogelijkheid om de canon direct voor 15 of 30 jaar af te kopen. Daarnaast kunt u te allen tijde de grond alsnog kopen. En dan betaalt u geen 21% btw over de koopsom van de grond, maar slechts 6% overdrachtsbelasting. Erfpacht kan u dus financiële voordelen bieden bij de bouw van uw droomwoning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met makelaar Frank Bakker via www.bakkerschoon.nl.

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen