Skip to main content

Sinds enige tijd is het mogelijk om in Westerdel een vrije kavel af te nemen in erfpacht. Inmiddels heeft de gemeente de precieze voorwaarden waaronder dit mogelijk is uitgewerkt voor belangstellenden. Hieruit blijkt dat erfpacht financieel aantrekkelijk kan zijn.

Bij erfpacht bouwt u uw eigen woning op een vrije kavel, maar blijft de grond in eigendom van de gemeente. Als erfpachter betaalt u jaarlijks een bedrag voor gebruik van de grond, de canon. De jaarlijkse canon bedraagt bij een periode van 15 jaar 3,5% van de verkoopprijs (excl. btw) en bij 30 jaar 4,25%. De canon staat gedurende deze periode vast. Na deze periode wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de dan geldende rentetarieven. U kunt ervoor kiezen de canon jaarlijks te betalen of in één keer af te kopen​ voor 15 of 30 jaar​. ​Bij afkoop ontvangt u een flinke korting. Daardoor kunnen uw maandlasten bij erfpacht lager zijn dan bij koop. U kunt dit afkoopbedrag samen met de hypotheek voor uw huis financieren bij de bank.

Als u kiest voor erfpacht, betaalt u eenmalig 6% overdrachtsbelasting. Dit geeft u een financieel voordeel ten opzichte van koop: dan betaalt u immers 21% btw. Ook kunt u als erfpachtnemer de grond te allen tijde alsnog kopen tegen de eerder vastgestelde verkoopprijs. Als u na twee jaar besluit de kavel te kopen, betaalt u bovendien slechts 6% overdrachtsbelasting over de kale verkoopprijs. U kunt op deze manier dus profiteren van een behoorlijk belastingvoordeel. Voor meer informatie of een rekenvoorbeeld kunt u contact opnemen met: Projectteam Westerdel, tel: 0226-334433, e-mail projectteam@westerdel-langedijk.nl.

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen