Skip to main content

Het warmtenet van HVC wordt fors uitgebreid in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De wijken Westerdel en Mayersloot-West, die zijn aangesloten op het warmtenetwerk van HVC, kunnen nog voor 2018 profiteren van 100% groene energie. Resultaat: veel energiebesparing en tot wel 95% verlaging van CO2-uitstoot.

Het plan is om de bio-energiecentrale in Alkmaar aan te sluiten op het warmtenet. In de bio-energiecentrale wordt uitsluitend afvalhout verbrand. Het is hout dat niet meer hergebruikt kan worden. Door de bio-energiecentrale op het warmtenet in de regio Alkmaar aan te sluiten, wordt het warmtenet gevoed met 100% groene energie.

CO2-besparing
Uiteindelijk kan het warmtenet zo’n 10.000 woningen en bedrijven in Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk van duurzame warmte voorzien. Woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het warmtenet hebben geen cv-ketel meer nodig, en gebruiken geen fossiele brandstoffen meer Ten opzichte van een eigen cv-ketel heeft ieder huishouden dat is aangesloten op het warmtenet dan tot wel 95% minder CO2-uitstoot omdat er geen gas meer wordt gebruikt. Dat is goed voor ons milieu.

Route geplande uitbreiding
In Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude ligt op dit moment een zelfstandig warmtenet van HVC, dat nu nog aangesloten is op aardgas gestookte installaties. Dit zijn installaties die elektriciteit en warmte opwekken, zogenaamde warmte-krachtkoppelinginstallaties (wkk’s). Door deze netten met totaal meer dan 3000 woningen aan het warmtenet te verbinden, worden ze nog duurzamer. Bij de keuze om ook in Westerdel een warmtenet aan te leggen, was al voorzien dat in de toekomst aansluiting op het warmtenet van HVC mogelijk zou zijn. De route waarlangs de uitbreiding is gepland gaat via de Oudorperpolder, onder het spoor door richting de nieuwbouw van Vroonermeer-Noord. Vanuit daar wordt het warmtenet nog voor 2018 doorgetrokken naar de bestaande netten in Broek op Langedijk en Heerhugowaard en kan van daaruit vervolgens worden doorgetrokken naar het Alton-gebied. Dit doet HVC samen met gemeenten (zoals Langedijk),Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton.

Subsidie
HVC schreef een haalbaarheidsstudie waaruit bleek dat het project haalbaar is met de subsidie vanuit de SDE+-regeling. Dat is een speciale subsidieregeling van de overheid voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren. Het gaat om energie die opgewekt wordt met biomassa, geothermie, water, wind of zon.

 

 

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen