Skip to main content

Eind 2013 werd Westerdel bezocht door een grote groep beleidsmakers, adviseurs en projectleiders op het gebied van stedenbouwkundige projecten, ruimtelijke inrichting en cultuurhistorie. Provincie Noord-Holland had gemeente Langedijk gekozen voor de aftrap van de eerste jaarlijkse studiebijeenkomst voor beroepsbeoefenaars in de ruimtelijke ordening: Expeditie mooi Noord-Holland. Volgens de provincie en de Cultuurcompagnie, die deze expeditie organiseerden, is het van groot belang dat landschappelijke diversiteit en historisch erfgoed een prominente plek hebben in nieuwbouwprojecten. Want, zo menen zij, pas dan kan een project van betekenis zijn voor een grotere groep mensen, pas dan levert het een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Volgens de organisatoren is Westerdel een goed voorbeeld van hoe een sterk historisch verhaal – het Duizend Eilandenrijk en de lintbebouwing – de inspiratiebron kan zijn voor een nieuwe ontwikkeling. “In Westerdel wordt rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het fijnmazige straten- en vaarwegenpatroon, de gevarieerde, dorpse bebouwing en het vele groen zorgen ervoor dat Westerdel een echt Langedijks karakter heeft. Zo sluit deze wijk naadloos aan bij de bestaande bebouwing.”

Kijk voor meer informatie op:http://www.cultuurcompagnie.nl/portfolio/projecten/detail/q/idproject/92/expeditie-mooi-noord-holland of bekijk het filmpje dat van deze dag is gemaakt:

https://www.youtube.com/watch?v=6Kni4q-w_xk

 

Foto: Provincie Noord-Holland

×

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen